INDYWIDUALNA I GRUPOWA NAUKA PŁYWANIA - SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Indywidualna Nauka Pływania dla dzieci i dorosłych w Lublinie - Basen ul. Głęboka 31 Lublin - Uniwersytet Przyrodniczy.

Nasza Szkoła powstała w 2012r. Od tego czasu prowadzimy skuteczne zajęcia z pływania oraz doskonalimy cztery podstawowe style: klasyczny (żabka), grzbietowy, motylkowy (delfin) i kraul.

Każdy nasz instruktor posiada wieloletnie doświadczenie, a także wiele tytułów i odbytych szkoleń w zakresie pływania i instruktażu pływania, nadanych m.in przez Polską Akademię Sportu, czy WOPR.

Zdecydowanie stawiamy na jakoś zajęć. Nasze lekcje dla początkujących prowadzone są z wody, co zwiększa dokładność i szybkość nauki.

Zapraszamy osoby pływające, niepływające, rozpoczynające swoją przygodę z pływaniem, te które chcą zdobyć wyższy stopień zaawansowania, jak i te, które chcą zyskać jedynie na formie. Mile widziani również aktywni seniorzy. Posiadamy pełną otwartość na osoby w okresie rehabilitacji lub rekonwalescencji i osoby niepełnosprawne.

Galeria

(zapraszamy na video - pod zakładką 'kontakt')

Aktualności


Partnerzy


Instruktorzy

Aleksandra Gryt

Dyplomowany instruktor pływania, z certyfikatem Polskiej Akademii Sportu

Ratowniczka WOPR

Studentka UP

Paweł Pik

Dyplomowany instruktor pływania, z certyfikatem Polskiej Akademii Sportu

Ratownik Wopr

Wielokrotny Medalista zawodów pływackich:)

Marcin Mochol

Dyplomowany instruktor pływania, z certyfikatem Polskiej Akademii Sportu

Ratownik Wopr

Robert Oleniacz

Dyplomowany instruktor pływania, z certyfikatem Polskiej Akademii Sportu

Ratownik wodny bieszczadzkiego WOPR

Sternik Motorowodny

Ratownik Medyczny

Założyciel Szkoły

Cennik

60 zł / os, 75 zł / 2os, 90 zł / 3 os.

Kontakt

SZKOŁA PŁYWANIA PŁYWAK

576313339Regulamin

Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku Dz.U. UE L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 roku, stosuje się od 25 maja 2018 r. Firma jest ubezpieczona w PZU.

Regulamin i polityka prywatności

1. Każdy uczestnik zajęć zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz regulaminu pływalni, na której odbywają się zajęcia. Zapisy do Szkoły Pływania PŁYWAK przyjmowane wyłącznie telefonicznie.

2. Każdy kursant uczestniczący w zajęciach deklaruje tym samym, iż zapoznał się regulaminem, co oznacza przystanie na umowę i warunki szkoły pływania Pływak i warunki pływalni.

3. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SZKOŁA PŁYWANIA PŁYWAK - NIP 687-184-6677, regon: 061643087, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

4. Pani/Pana dane osobowe, które państwo udostępniacie przetwarzane będą w celu, otrzymywania treści marketingowych (informacji handlowych i wymiany handlowej) za pośrednictwem: banku, z którego robią Państwo przelew i aplikacji tego banku, e-mail, SMS oraz innych form komunikacji elektronicznej, w tym informacji o promocjach i ofertach.

5. Posiada Pani/Pan prawo do: a)żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, b)wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, c)cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. d)nie wyrażenia zgody na politykę plików „cookies” strony www.plywaksanok.pl (każdy rodzaj przeglądarki oferuje możliwość blokowania i kasowania plików cookie)

6.Dostarczenie danych osobowych uczestnika jest jednoznaczne ze zgodą na ich przetwarzanie jedynie dla potrzeb związanych z działalnością firmy, podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Ich nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji zawartej umowy o pracę i związanych z nią obowiązków podatkowo-składkowych.

7. Zajęcia trwają 45 minut, między każdymi zajęciami jest 5 minut przerwy. Każdy uczestnik kursu musi posiadać odpowiedni strój kąpielowy, (jedno, lub dwu-częściowy), ręcznik, klapki, czepek i okularki.

8. O nieobecności na zajęciach należy poinformować Właściciela szkoły, Uczestnicy kursu mają możliwość odrobienia nieobecności dwóch zajęć, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Właścicielem Szkoły. Nieobecność na zajęciach nie uprawnia do zwrotu wpłaconej kwoty.

9. W przypadku zajęć indywidualnych, klient uiszcza opłatę dopiero po odbytych zajęciach. W przypadku nieobecności opłata nie będzie pobierana.

10. Szkoła zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć z przyczyn niezależnych (np. awarii basenu), oraz łączenia grup w przypadku małej ilości osób w grupie. Odrobienie tych zajęć nastąpi w pierwszym możliwym terminie, o którym uczestnicy zostaną poinformowani przez właściciela szkoły.

11. Każdy uczestnik kursu musi posiadać odpowiedni strój kąpielowy. Okularki nie są obowiązkowe, lecz bardzo się przydają :)

12. Instruktorzy nie odpowiadają za szkody i ewentualne kontuzje wynikające z niedostosowania się do ich poleceń i wskazówek, a także regulaminu pływalni.

13. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez uczestników zajęć.

14. Instruktor odpowiada za uczestników zajęć tylko w trakcie zajęć. Przed i po zajęciach za nieletnich uczestników odpowiada rodzic lub opiekun.

15. Uczestnik szkolenia powinien we własnym zakresie skonsultować się z lekarzem i sprawdzić czy nie ma przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach na basenie. Uczestnictwo w zajęciach odbywa się na własną odpowiedzialność, za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponosi prawny opiekun.