Witamy w Szkole Pływania Pływak - Indywidualna i Grupowa Nauka Pływania - dla Każdego!

Zajęcia odbywają się na basenie Uniwersytetu Przyrodniczego (Głęboka 31)

Szkoła powstała w roku 2012, w Lublinie. Nasi instruktorzy posiadają wieloletnie doświadczenie, a także wiele tytułów i odbytych kursów w zakresie instruktażu pływania, nadanych m.in przez Polską Akademię Sportu, czy Akademię Wychowania Fizycznego.

Ponad to otrzymali uprawnienia w zakresie ratownictwa wodnego nadane przez WOPR i mogą poszczycić się licznymi sukcesami zawodowymi.

Naszym celem jest skuteczna nauka pływania oraz doskonalenie czterech podstawowych stylów: klasycznego (Żabka), grzbietowego, motylkowego (delfin)i kraula, a także poprawa formy poprzez ćwiczenia w wodzie (aqua areobik, aqua fitness i zajęcia rehabilitacyjne).

Zapraszamy osoby pływające, niepływające, rozpoczynające swoją przygodę z pływaniem, jak i te które chcą zdobyć wyższy stopień zaawansowania. Mile widziane zarówno niemowlęta, jak i dzieci, dorośli, a także aktywni seniorzy. Zapewniamy miłą i przyjazną atmosferę oraz znakomitą zabawę w wodzie :)

Galeria

(zapraszamy na video - pod zakładką 'kontakt')

Aktualności

Zapraszamy również na stronę www.plywaksanok.pl

Partnerzy


Instruktorzy

Robert Oleniacz

Dyplomowany instruktor pływania, z certyfikatem Polskiej Akademii Sportu.

Ratownik Wodny Bieszczadzkiego WOPR

Ratownik Medyczny w Wojewódzkim Pogotowiu Ratunkowym

Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Absolwent Medycznego Studium Zawodowego im. prof. Stanisława Liebharta w Lublinie

Absolwent 3 LO w Sanoku, klasa sportowa

Pełna Otwartość na osoby niepełnosprawne oraz w okresie rehabilitacji lub rekonwalescencji

Aleksandra Gryt

Dyplomowany instruktor pływania, z certyfikatem Polskiej Akademii Sportu.

Ratownik Wodny Lubelskiego WOPR

Ratownik / Instruktor - Centrum Sportowo Rekreacyjnego UP

Wielokrotna finalistka i medalistka akademickich mistrzostw polski

Absolwent LO w Lublinie

Studentka UP Lublin

Pełna Otwartość na osoby niepełnosprawne oraz w okresie rehabilitacji lub rekonwalescencji

Łukasz Ozga

Dyplomowany instruktor pływania, z certyfikatem Polskiej Akademii Sportu

Ratownik Wodny Lubelskiego WOPR

Ratownik / Instruktor - Centrum Sportowo Rekreacyjnego UP

Absolwent UMCS w Lublinie

Marcin Bedliński

Dyplomowany instruktor pływania, z certyfikatem Polskiej Akademii Sportu

Ratownik Wodny Lubelskiego WOPR

Ratownik / Instruktor - Centrum Sportowo Rekreacyjnego UP

Ratownik / Instruktor - Aqua Lublin

Wielokrotny finalista i medalista akademickich mistrzostw polski

Absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Pełna Otwartość na osoby niepełnosprawne oraz w okresie rehabilitacji lub rekonwalescencji

Paweł Pik

Dyplomowany instruktor pływania, z certyfikatem Polskiej Akademii Sportu

Ratownik Wodny Lubelskiego WOPR

Ratownik / Instruktor - Centrum Sportowo Rekreacyjnego UP

Ratownik / Instruktor - Aqua Lublin

Wielokrotny medalista mistrzostw polski w sportowym ratownictwie wodnym

Wielokrotny finalista i medalista akademickich mistrzostw polski

Absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Andrzej Brodzik

Dyplomowany instruktor pływania, z certyfikatem Polskiej Akademii Sportu.

Ratownik Wodny Lubelskiego WOPR

Ratownik / Instruktor - Centrum Sportowo Rekreacyjnego UP

Ratownik / Instruktor - Aqua Lublin

Wielokrotny finalista i medalista akademickich mistrzostw polski

Student UP Lublin

Cennik

300zł / semestr

50zł/os., 60zł /2os. i 70zł/3os

Harmonogram


PN-ND

posiadamy wolne miejsca w dni:

Poniedziałek 18:30 - dzieci (grupa pływająca)

środa 19:15 - dzieci (grupa pływająca)

środa 20:00 - dorośli (grupa początkująca i średniozaawansowana)

czwartki 16:15 - dzieci (grupa początkująca i średniozaawansowana)

piątki 19:15 (od listopada) - wszystkie kategorie

Wtorek 17:00 wszystkie kategorie

Czwartek 19:15 gr od podstaw


Kontakt

Robert Oleniacz  

503-799-197
robert.oleniacz@gmail.com
Regon: 061643087
nr Konta - Idea Bank: 69 1950 0001 2006 0044 2910 0001

Regulamin

Aktualizacja 1.12.2016

Regulamin Szkoły Pływania „Pływak”

1. Każdy uczestnik zajęć zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz regulaminu pływalni, na której odbywają się zajęcia.

2. Każdy kursant uczestniczący w zajęciach deklaruje tym samym, iż zapoznał się regulaminem i akceptuje jego warunki.

3. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest wpłata należności wg cennika. Aby wyrazic chęć uczestnictwa w zajęciach grupowych kursant lub rodzic zobowiazany jest wpłacić bezzwrotną kaucję w wysokości 50zł która zostanie odjęta od ceny za całość kursu, w tytule wpisując imię i nazwisko kursanta oraz dzień i godzinę zajęć.

4. O nieobecności na zajęciach należy poinformować instruktora najpóźniej w dniu zajęć, przed rozpoczęciem zajęć.

5. Uczestnicy kursu mają możliwość odrobienia nieobecności na zajęciach, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z instruktorem.

6. Szkoła pływania nie zwraca opłat za kurs. W przypadku rezygnacji, w wyjątkowych sytuacjach, szkoła może zwrócić koszt tylko tych zajęć, na których uczestnik nie był obecny. (np. długotrwała choroba).

7. Instruktor odpowiada za uczestników zajęć tylko w trakcie zajęć. Przed i po zajęciach za nieletnich uczestników odpowiada rodzic lub opiekun.

8. Kursanci mogą odrabiać każde opuszczone zajęcia w wyznaczonym przez instruktora terminie oraz Uczestnicy zajęć mają pierwszeństwo kontynuacji w kolejnym semestrze.

9. Szkoła zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć z przyczyn niezależnych (np. awarii basenu). Odrobienie tych zajęć nastąpi w pierwszym możliwym terminie, o którym uczestnicy zostaną poinformowani przez właściciela szkoły.

10. Każdy uczestnik kursu musi posiadać odpowiedni strój kąpielowy. Okularki nie są obowiązkowe, lecz bardzo się przydają :)

11. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez uczestników zajęć.

12. Kursant zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa na basenie, stosując się do regulaminu pływalni, na której odbywają się zajęcia.

13. Instruktorzy nie odpowiadają za szkody i ewentualne kontuzje wynikające z niedostosowania się do ich poleceń i wskazówek.

14. Uczestnik szkolenia powinien we własnym zakresie skonsultować się z lekarzem i sprawdzić czy nie ma przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach na basenie. Uczestnictwo w zajęciach odbywa się na własną odpowiedzialność, za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponosi prawny opiekun.

15. Dostarczenie danych osobowych uczestnika jest jednoznaczne ze zgodą na ich przetwarzanie jedynie dla potrzeb związanych z działalnością firmy, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.