Witamy w Szkole Pływania Pływak - Indywidualna i Grupowa Nauka Pływania - dla Każdego!

Zajęcia odbywają się na basenach Uniwersytetu Przyrodniczego ( Głęboka 31 Lublin ), oraz w Sanoku ( Królowej Bony 4 )

Naszym celem jest skuteczna nauka pływania oraz doskonalenie czterech podstawowych stylów: klasycznego (żabka), grzbietowego, motylkowego (delfin) i kraula, a także pływanie niemowląt, poprawa formy poprzez ćwiczenia i zajęcia w wodzie typu aqua fitness i aqua aerobik.

Szkoła powstała w roku 2012. Nasi instruktorzy posiadają wieloletnie doświadczenie, a także wiele tytułów i odbytych szkoleń w zakresie instruktażu pływania, nadanych m.in przez Polską Akademię Sportu, czy Akademię Wychowania Fizycznego.

Od Listopada 2018r. Nasza Szkoła Współpracuje z Bieszczadzkim Centrum Ratownictwa Wodnego "Lestur" zajmującą się szkoleniem Ratowników WOPR, oraz Instruktorów ratownictwa Wodnego. www.bcrw.pl - kurs instruktora ratownictwa wodnego i ratownika wopr

Zapraszamy osoby pływające, niepływające, rozpoczynające swoją przygodę z pływaniem, te które chcą zdobyć wyższy stopień zaawansowania, jak i te, które chcą zyskać jedynie na formie. Mile widziane zarówno niemowlęta, dzieci, dorośli, a także aktywni seniorzy i osoby niepełnosprawne. Pełna Otwartość na osoby niepełnosprawne oraz w okresie rehabilitacji lub rekonwalescencji

Galeria

(zapraszamy na video - pod zakładką 'kontakt')

Aktualności

Zapraszamy również na stronę www.plywaksanok.pl

Partnerzy


Instruktorzy

Aleksandra Gryt

Dyplomowany instruktor pływania, z certyfikatem Polskiej Akademii Sportu

Ratowniczka WOPR

Studentka UP

Marcin Mochol

Dyplomowany instruktor pływania, z certyfikatem Polskiej Akademii Sportu

Ratownik Wodny lubelskiego WOPR

Ratownik / Instruktor - Centrum Sportowo Rekreacyjnego UP

Robert Oleniacz

Dyplomowany trener i instruktor pływania, z certyfikatem Polskiej Akademii Sportu

Założyciel Szkoły

Ratownik Medyczny w lubelskim Wojewódzkim Pogotowiu Ratunkowym

Ratownik Wodny bieszczadzkiego WOPR

Tata Adasia i Hani :-)

Cennik

50zł/os., 60zł /2os. i 70zł/3os

340 zł/ semestr (14 zajęć)

Harmonogram


PN-ND

grupa zaawansowana i średnio-zaawansowana

grupa zaawansowana i średnio-zaawansowana

DOROŚLI i DZIECI

grupa podstawowa

grupa podstawowa, zaawansowana i średnio-zaawansowana

DOROŚLI i DZIECI

grupa podstawowa, zaawansowana i średnio-zaawansowana

DOROŚLI i DZIECI

grupa podstawowa, zaawansowana i średnio-zaawansowana

DOROŚLI i DZIECI


Kontakt

Szkoła Pływania Pływak  

Robert Oleniacz
503 799 197
kontakt@plywaklublin.pl
nr Konta - Idea Bank: 69 1950 0001 2006 0044 2910 0001

Regulamin

Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku Dz.U. UE L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 roku, stosuje się od 25 maja 2018 r. Firma jest ubezpieczona w PZU, OC na kwotę 1000000zł.

Regulamin i polityka prywatności

1. Każdy uczestnik zajęć zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz regulaminu pływalni, na której odbywają się zajęcia. Zapisy do Szkoły Pływania PŁYWAK przyjmowane są drogą mailową, lub telefonicznie.

2. Każdy kursant uczestniczący w zajęciach deklaruje tym samym, iż zapoznał się regulaminem, co oznacza przystanie na umowę i warunki szkoły pływania Pływak i warunki pływalni.

3. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SZKOŁA PŁYWANIA PŁYWAK reprezentowana przez ROBERTA OLENIACZA , NIP 687-184-6677, regon: 061643087, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

4. Pani/Pana dane osobowe, które państwo udostępniacie przetwarzane będą w celu, otrzymywania treści marketingowych (informacji handlowych i wymiany handlowej) za pośrednictwem: banku, z którego robią Państwo przelew i aplikacji tego banku, e-mail, SMS oraz innych form komunikacji elektronicznej, w tym informacji o promocjach i ofertach.

5. Posiada Pani/Pan prawo do: a)żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, b)wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, c)cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. d)nie wyrażenia zgody na politykę plików „cookies” strony www.plywaksanok.pl (każdy rodzaj przeglądarki oferuje możliwość blokowania i kasowania plików cookie)

6.Dostarczenie danych osobowych uczestnika jest jednoznaczne ze zgodą na ich przetwarzanie jedynie dla potrzeb związanych z działalnością firmy, podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Ich nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji zawartej umowy o pracę i związanych z nią obowiązków podatkowo-składkowych.

7. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest wpłata należności wg cennika. Aby wyrazić chęć uczestnictwa w zajęciach grupowych kursant lub rodzic zobowiązany jest wpłacić bezzwrotną kaucję w wysokości 40zł która zostanie odjęta od ceny za całość kursu, w tytule wpisując imię i nazwisko kursanta, stopień zaawansowania, oraz dzień i godzinę zajęć. W przypadku zajęć w wodzie, dodatkowo rodzaj zajęć (w razie nieodbytego kursu z powodów niezależnych od obu stron kwota kaucji zostanie zwrócona na konto kursanta.)

8. O nieobecności na zajęciach należy poinformować Właściciela szkoły, Uczestnicy kursu mają możliwość odrobienia nieobecności dwóch zajęć, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Właścicielem Szkoły. Nieobecność na zajęciach nie uprawnia do zwrotu wpłaconej kwoty.

9. Szkoła pływania nie zwraca opłaty za kurs. W przypadku rezygnacji z kursu wniesiona opłata podlega zwrotowi tylko w wyjątkowych sytuacjach jak udokumentowana zaświadczeniem lekarskim choroba, czy niemożliwe do przewidzenia zdarzenie losowe, lub gdy ten nie odbędzie się z przyczyn nie wynikających z winy kursanta.

10. Szkoła zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć z przyczyn niezależnych (np. awarii basenu), oraz łączenia grup w przypadku małej ilości osób w grupie. Odrobienie tych zajęć nastąpi w pierwszym możliwym terminie, o którym uczestnicy zostaną poinformowani przez właściciela szkoły.

11. Każdy uczestnik kursu musi posiadać odpowiedni strój kąpielowy. Okularki nie są obowiązkowe, lecz bardzo się przydają :)

12. Instruktorzy nie odpowiadają za szkody i ewentualne kontuzje wynikające z niedostosowania się do ich poleceń i wskazówek, a także regulaminu pływalni.

13. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez uczestników zajęć.

14. Instruktor odpowiada za uczestników zajęć tylko w trakcie zajęć. Przed i po zajęciach za nieletnich uczestników odpowiada rodzic lub opiekun.

15. Uczestnik szkolenia powinien we własnym zakresie skonsultować się z lekarzem i sprawdzić czy nie ma przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach na basenie. Uczestnictwo w zajęciach odbywa się na własną odpowiedzialność, za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponosi prawny opiekun.