SZKOŁA PŁYWANIA PŁYWAK

Zapraszamy na basen Uniwersytetu Przyrodniczego (basen ul. Głęboka 31 Lublin) Szkoła powstała w 2012r. w Lublinie.

Naszym celem jest skuteczna nauka pływania oraz doskonalenie czterech podstawowych stylów: klasycznego (żabka), grzbietowego, motylkowego (delfin) i kraula. (zajęcia indywidualne, wraz z podwodnym wideokamerowaniem umożliwiającym szybszą korektę błędów).

Nasi instruktorzy posiadają wieloletnie doświadczenie, a także wiele tytułów i odbytych szkoleń w zakresie instruktażu pływania, nadanych m.in przez Polską Akademię Sportu, Centrum Szkoleniowe LESTUR, cz Akademię Wychowania Fizycznego.

kursu ratownictwa wodnego - wopr, ktory odbywa się w Świdniku. ">kursu ratownictwa wodnego - wopr, ktory odbywa się w Świdniku. "> Zapraszamy osoby pływające, niepływające, rozpoczynające swoją przygodę z pływaniem, te które chcą zdobyć wyższy stopień zaawansowania, jak i te, które chcą zyskać jedynie na formie. Dla zainteresowanych prowadzimy kursy Ratownika Wodnego, jeden z naszych instruktorów posiada uprawnienia ksp świdnik do prowadzenia kursu ratownictwa wodnego - wopr, ktory odbywa się w Świdniku. "> Zapraszamy osoby pływające, niepływające, rozpoczynające swoją przygodę z pływaniem, te które chcą zdobyć wyższy stopień zaawansowania, jak i te, które chcą zyskać jedynie na formie. Dla zainteresowanych prowadzimy kursy Ratownika Wodnego, jeden z naszych instruktorów posiada uprawnienia ksp Świdnik do prowadzenia kursu ratownictwa wodnego - wopr, ktory odbywa się w Świdniku. ">kursu ratownictwa wodnego - wopr, ktory odbywa się w Świdniku. "> Zapraszamy osoby pływające, niepływające, rozpoczynające swoją przygodę z pływaniem, te które chcą zdobyć wyższy stopień zaawansowania, jak i te, które chcą zyskać jedynie na formie. Dla zainteresowanych prowadzimy kursy Ratownika Wodnego, jeden z naszych instruktorów posiada uprawnienia KSP Świdnik do prowadzenia kursu ratownictwa wodnego - wopr, ktory odbywa się w Świdniku.

Mile widziane zarówno dzieci, dorośli, jak i aktywni seniorzy i osoby niepełnosprawne, oraz w okresie rehabilitacji lub rekonwalescencji

Galeria

(zapraszamy na video - pod zakładką 'kontakt')

Aktualności

Zapraszamy również na stronę www.plywaksanok.pl

Partnerzy


Instruktorzy

Aleksandra Gryt

Dyplomowany instruktor pływania, z certyfikatem Polskiej Akademii Sportu

Ratowniczka WOPR

Studentka UP

Robert Oleniacz

Dyplomowany instruktor pływania, z certyfikatem Polskiej Akademii Sportu

Ratownik Wodny bieszczadzkiego WOPR

Ratownik Medyczny w lubelskim Wojewódzkim Pogotowiu Ratunkowym

Założyciel Szkoły

Paweł Pik

Dyplomowany instruktor pływania, z certyfikatem Polskiej Akademii Sportu

Ratownik Wopr

Wielokrotny Medalista zawodów pływackich:)

Marcin Mochol

Dyplomowany instruktor pływania, z certyfikatem Polskiej Akademii Sportu

Ratownik Wopr

Maciej Krawczyński

Dyplomowany instruktor pływania, z certyfikatem Akademii Wychowania Fizycznego

Cennik

60zł/os. 70zł/2os. (35zł-os) 90zł/3os. (30zł-os)

480 zł (lub 2x240zł) - 20 lekcji

Kontakt

Robert Oleniacz    

503799197
przed zapisaniem należy potwierdzić basen, na którym maja odbywać się zajęcia !
SZKOŁA PŁYWANIA PŁYWAK
69195000012006004429100001

Regulamin

Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku Dz.U. UE L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 roku, stosuje się od 25 maja 2018 r. Firma jest ubezpieczona w PZU, OC na kwotę 1000000zł.

Regulamin i polityka prywatności

1. Każdy uczestnik zajęć zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz regulaminu pływalni, na której odbywają się zajęcia. Zapisy do Szkoły Pływania PŁYWAK przyjmowane są drogą mailową, lub telefonicznie.

2. Każdy kursant uczestniczący w zajęciach deklaruje tym samym, iż zapoznał się regulaminem, co oznacza przystanie na umowę i warunki szkoły pływania Pływak i warunki pływalni.

3. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SZKOŁA PŁYWANIA PŁYWAK reprezentowana przez ROBERTA OLENIACZA , NIP 687-184-6677, regon: 061643087, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

4. Pani/Pana dane osobowe, które państwo udostępniacie przetwarzane będą w celu, otrzymywania treści marketingowych (informacji handlowych i wymiany handlowej) za pośrednictwem: banku, z którego robią Państwo przelew i aplikacji tego banku, e-mail, SMS oraz innych form komunikacji elektronicznej, w tym informacji o promocjach i ofertach.

5. Posiada Pani/Pan prawo do: a)żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, b)wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, c)cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. d)nie wyrażenia zgody na politykę plików „cookies” strony www.plywaksanok.pl (każdy rodzaj przeglądarki oferuje możliwość blokowania i kasowania plików cookie)

6.Dostarczenie danych osobowych uczestnika jest jednoznaczne ze zgodą na ich przetwarzanie jedynie dla potrzeb związanych z działalnością firmy, podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Ich nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji zawartej umowy o pracę i związanych z nią obowiązków podatkowo-składkowych.

7. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest wpłata należności wg cennika. Aby wyrazić chęć uczestnictwa w zajęciach grupowych kursant lub rodzic zobowiązany jest wpłacić bezzwrotną kaucję w wysokości 40zł która zostanie odjęta od ceny za całość kursu, w tytule wpisując imię i nazwisko kursanta, stopień zaawansowania, oraz dzień i godzinę zajęć. W przypadku zajęć w wodzie, dodatkowo rodzaj zajęć (w razie nieodbytego kursu z powodów niezależnych od obu stron kwota kaucji zostanie zwrócona na konto kursanta.)

8. O nieobecności na zajęciach należy poinformować Właściciela szkoły, Uczestnicy kursu mają możliwość odrobienia nieobecności dwóch zajęć, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Właścicielem Szkoły. Nieobecność na zajęciach nie uprawnia do zwrotu wpłaconej kwoty.

9. Szkoła pływania nie zwraca opłaty za kurs. W przypadku rezygnacji z kursu wniesiona opłata podlega zwrotowi tylko w wyjątkowych sytuacjach jak udokumentowana zaświadczeniem lekarskim choroba, czy niemożliwe do przewidzenia zdarzenie losowe, lub gdy ten nie odbędzie się z przyczyn nie wynikających z winy kursanta.

10. Szkoła zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć z przyczyn niezależnych (np. awarii basenu), oraz łączenia grup w przypadku małej ilości osób w grupie. Odrobienie tych zajęć nastąpi w pierwszym możliwym terminie, o którym uczestnicy zostaną poinformowani przez właściciela szkoły.

11. Każdy uczestnik kursu musi posiadać odpowiedni strój kąpielowy. Okularki nie są obowiązkowe, lecz bardzo się przydają :)

12. Instruktorzy nie odpowiadają za szkody i ewentualne kontuzje wynikające z niedostosowania się do ich poleceń i wskazówek, a także regulaminu pływalni.

13. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez uczestników zajęć.

14. Instruktor odpowiada za uczestników zajęć tylko w trakcie zajęć. Przed i po zajęciach za nieletnich uczestników odpowiada rodzic lub opiekun.

15. Uczestnik szkolenia powinien we własnym zakresie skonsultować się z lekarzem i sprawdzić czy nie ma przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach na basenie. Uczestnictwo w zajęciach odbywa się na własną odpowiedzialność, za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponosi prawny opiekun.