Szkoła Pływania 'Pływak` - Indywidualne i Grupowe Zajęcia dla Każdego

Kursy pod okiem wykwalifikowanych instruktorów.

Nasi ludzie pracują posiadają wieloletnie doświadczenie, oraz wiele tytułów, m.in " Instruktor rekreacji ruchowej - specjalność pływanie " nadany przez Polską Akademię Sportu.

Naszym celem jest skuteczna nauka, oraz doskonalenie czterech podstawowych stylów: Grzbiet, Kraul, Żabka i Delfin, a przy tym Znakomita Zabawa.

Oferujemy również strefę Pływania niemowląt, od 5-go miesiąca do 4-go roku życia. Zajęcia prowadzone przez Instruktorkę posiadającą Certyfikat Polskiego Stowarzyszenia Pływania Niemowląt. www.plywaczek.aquaceris.pl

Mile widziane osoby pływające, nie pływające, początkujące jak i w zaawansowanym stopniu pływania, dzieci, niemowlęta i osoby dorosłe. Zapraszamy. Zapewniamy miłą i przyjazną atmosferę :)

Galeria

(zapraszamy na video - pod zakładką 'kontakt') :-)

Aktualności


Partnerzy


Instruktorzy

Robert Oleniacz

Dyplomowany instruktor pływania, z certyfikatem Polskiej Akademii Sportu.

Ratownik Wodny Bieszczadzkiego WOPR

Ratownik / Instruktor Centrum Sportowo Rekreacyjnego UP

Ratownik Medyczny w Wojewódzkim Pogotowiu Ratunkowym

Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Absolwent Medycznego Studium Zawodowego im. prof. Stanisława Liebharta w Lublinie

Absolwent 3 LO w Sanoku, klasa sportowa

Pełna Otwartość na osoby niepełnosprawne oraz w okresie rehabilitacji lub rekonwalescencji

Marcin Bedliński

Dyplomowany instruktor pływania, z certyfikatem Polskiej Akademii Sportu.

Ratownik Wodny Lubelskiego WOPR

Ratownik / Instruktor / Koordynator Centrum Sportowo Rekreacyjnego UP

Ratownik / Instruktor / Aqua Lublin

Finalista Akademickich Mistrzostw Polski

Absolwent 6 LO w Lublinie

Absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego

Pełna Otwartość na osoby niepełnosprawne oraz w okresie rehabilitacji lub rekonwalescencji

Paweł Pik

Dyplomowany instruktor pływania, z certyfikatem Polskiej Akademii Sportu.

Ratownik Wodny Lubelskiego WOPR

Ratownik / Instruktor - Centrum Sportowo Rekreacyjnego UP

Ratownik / Instruktor - Aqua Lublin

Wielokrotny medalista mistrzostw polski w sportowym ratownictwie wodnym

Wielokrotny finalista i medalista akademickich mistrzostw polski

Absolwent 19 LO w Lublinie

Absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Pełna Otwartość na osoby niepełnosprawne oraz w okresie rehabilitacji lub rekonwalescencji

Łukasz Ozga

Dyplomowany instruktor pływania, z certyfikatem Polskiej Akademii Sportu.

Ratownik Wodny Lubelskiego WOPR

Ratownik / Instruktor Centrum Sportowo Rekreacyjnego UP

Ratownik / Instruktor - Basen Łabędzia

Absolwent 8 LO w Lublinie

Absolwent Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej

Pełna Otwartość na osoby niepełnosprawne oraz w okresie rehabilitacji lub rekonwalescencji

Cennik

309 zł

Cennik CSR

Harmonogram


Terminy uzgadniane są telefonicznie


Kontakt

Szkoła Pływak  
Robert Oleniacz
tel. 503799197
Ul. Głęboka 31, UP
kontakt@plywaklublin.pl

Regulamin

Regulamin Szkoły Pływania „Pływak”

1. Każdy uczestnik zajęć zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz regulaminu pływalni, na której odbywają się zajęcia.

2. Każdy kursant uczestniczący w zajęciach deklaruje tym samym, iż zapoznał się regulaminem i akceptuje jego warunki.

3. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest wpłata należności wg cennika.

4. O nieobecności na zajęciach należy poinformować instruktora najpóźniej w dniu zajęć, przed rozpoczęciem zajęć.

5. Uczestnicy kursu mają możliwość odrobienia nieobecności na zajęciach, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z instruktorem.

6. Szkoła pływania nie zwraca opłat za kurs. W przypadku rezygnacji, w wyjątkowych sytuacjach, szkoła może zwrócić koszt tylko tych zajęć, na których uczestnik nie był obecny. (np. długotrwała choroba).

7. Instruktor odpowiada za uczestników zajęć tylko w trakcie zajęć. Przed i po zajęciach za nieletnich uczestników odpowiada rodzic lub opiekun.

8. Uczestnicy mają pierwszeństwo kontynuowania kursu na kolejnym semestrze, jeśli zgłoszą chęć kontynuowania zajęć dwa tygodnie przed rozpoczęciem nowego semestru.

9. Szkoła zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć z przyczyn niezależnych (np. awarii basenu). Odrobienie tych zajęć nastąpi w pierwszym możliwym terminie, o którym uczestnicy zostaną poinformowani przez szkołę.

10. Każdy uczestnik kursu musi posiadać odpowiedni strój kąpielowy oraz czepek pływacki. Okularki nie są obowiązkowe, lecz bardzo się przydają.

11. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez uczestników zajęć.

12. Kursant zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa na basenie, stosując się do regulaminu pływalni, na której odbywają się zajęcia.

13. Instruktorzy nie odpowiadają za szkody i ewentualne kontuzje wynikające z niedostosowania się do ich poleceń i wskazówek.

14. Uczestnik szkolenia powinien we własnym zakresie skonsultować się z lekarzem i sprawdzić czy nie ma przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach na basenie. Uczestnictwo w zajęciach odbywa się na własną odpowiedzialność. Osoby uczestniczące

15. Dostarczenie danych osobowych uczestnika jest jednoznaczne ze zgodą na ich przetwarzanie dla potrzeb związanych z działalnością firmy, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.