Szkoła Pływania 'Pływak` (Indywidualne i Grupowe Kursy Wakacyjne)

Pływak to Nauka pływania, kursy pod okiem wykwalifikowanych instruktorów.

Nasi instruktorzy posiadają wieloletnie doświadczenie, oraz wiele tytułów, z zakresu Swim Kariery :) , m.in " Instruktor rekreacji ruchowej - specjalność pływanie " nadany przez Polską Akademię Sportu.

Naszym celem jest skuteczna nauka czterech podstawowych stylów: 1. Grzbiet 2. Kraul 3. Żabka 4. Delfin, a przy tym Znakomita Zabawa.

Zapraszamy na strefę `bobo' - pływanie niemowląt od 5-go miesiąca do 4-go roku życia. Zajęcia prowadzone przez Marzenę Maruszak - Instruktorkę posiadającą Certyfikat Polskiego Stowarzyszenia Pływania Niemowląt

Serdecznie Zapraszamy: Głęboka 31 CSR UP, Mile widziane osoby pływające, nie pływające, początkujące jak i w zaawansowanym stopniu pływania.

Galeria


Aktualności

ZAPRASZAMY NA WAKACJE Z PŁYWAKIEM
ZAPISY POD 503799197

Partnerzy


Instruktorzy

Marcin Bedliński

Dyplomowany instruktor pływania, z certyfikatem Polskiej Akademii Sportu.

Ratownik Wodny Lubelskiego WOPR

Ratownik / Instruktor / Koordynator Centrum Sportowo Rekreacyjnego UP

Finalista Akademickich Mistrzostw Polski

Absolwent 6 LO w Lublinie

Absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego

Pełna Otwartość na osoby niepełnosprawne oraz w okresie rehabilitacji lub rekonwalescencji

Paweł Pik

Dyplomowany instruktor pływania, z certyfikatem Polskiej Akademii Sportu.

Ratownik Wodny Lubelskiego WOPR

Ratownik / Instruktor Centrum Sportowo Rekreacyjnego UP

Wielokrotny finalista i medalista akademickich mistrzostw polski

Wielokrotny medalista mistrzostw polski w sportowym ratownictwie wodnym

Absolwent 19 LO w Lublinie

Absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Pełna Otwartość na osoby niepełnosprawne oraz w okresie rehabilitacji lub rekonwalescencji

Łukasz Ozga

Dyplomowany instruktor pływania, z certyfikatem Polskiej Akademii Sportu.

Ratownik Wodny Lubelskiego WOPR

Ratownik / Instruktor Centrum Sportowo Rekreacyjnego UP

Absolwent 8 LO w Lublinie

Absolwent Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej

Pełna Otwartość na osoby niepełnosprawne oraz w okresie rehabilitacji lub rekonwalescencji

Robert Oleniacz

Dyplomowany instruktor pływania, z certyfikatem Polskiej Akademii Sportu.

Ratownik Wodny Bieszczadzkiego WOPR

Ratownik / Instruktor Centrum Sportowo Rekreacyjnego UP

Ratownik Medyczny w Wojewódzkim Pogotowiu Ratunkowym

Absolwent Uniwersytetu Medycznego, oraz Medycznego Studium Zawodowego im. prof. Stanisława Liebhart

Absolwent 3 LO w Sanoku, klasa sportowa

Pełna Otwartość na osoby niepełnosprawne oraz w okresie rehabilitacji lub rekonwalescencji

Cennik

299 zł

Hormonogram

9:00 - 22:15

9:00 - 22:15

9:00 - 22:15

9:00 - 22:15

9:00 - 22:15

9:00 - 22:15

Kontakt

Szkoła Pływak

Robert Oleniacz
Ul. Głęboka 31, Basen UP
503-799-197
robert.oleniacz@gmail.com, kontakt@plywaklublin.pl

Regulamin

Regulamin Szkoły Pływania „Pływak”

1. Każdy uczestnik zajęć zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz regulaminu pływalni, na której odbywają się zajęcia.

2. Każdy kursant uczestniczący w zajęciach deklaruje tym samym, iż zapoznał się regulaminem i akceptuje jego warunki.

3. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest wpłata należności wg cennika.

4. O nieobecności na zajęciach należy poinformować instruktora najpóźniej w dniu zajęć, przed rozpoczęciem zajęć.

5. Uczestnicy kursu mają możliwość odrobienia nieobecności na zajęciach, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z instruktorem.

6. Szkoła pływania nie zwraca opłat za kurs. W przypadku rezygnacji, w wyjątkowych sytuacjach, szkoła może zwrócić koszt tylko tych zajęć, na których uczestnik nie był obecny. (np. długotrwała choroba).

7. Instruktor odpowiada za uczestników zajęć tylko w trakcie zajęć. Przed i po zajęciach za nieletnich uczestników odpowiada rodzic lub opiekun.

8. Uczestnicy mają pierwszeństwo kontynuowania kursu na kolejnym semestrze, jeśli zgłoszą chęć kontynuowania zajęć dwa tygodnie przed rozpoczęciem nowego semestru.

9. Szkoła zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć z przyczyn niezależnych (np. awarii basenu). Odrobienie tych zajęć nastąpi w pierwszym możliwym terminie, o którym uczestnicy zostaną poinformowani przez szkołę.

10. Każdy uczestnik kursu musi posiadać odpowiedni strój kąpielowy oraz czepek pływacki. Okularki nie są obowiązkowe, lecz bardzo się przydają.

11. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez uczestników zajęć.

12. Kursant zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa na basenie, stosując się do regulaminu pływalni, na której odbywają się zajęcia.

13. Instruktorzy nie odpowiadają za szkody i ewentualne kontuzje wynikające z niedostosowania się do ich poleceń i wskazówek.

14. Uczestnik szkolenia powinien we własnym zakresie skonsultować się z lekarzem i sprawdzić czy nie ma przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach na basenie. Uczestnictwo w zajęciach odbywa się na własną odpowiedzialność. Osoby uczestniczące

15. Dostarczenie danych osobowych uczestnika jest jednoznaczne ze zgodą na ich przetwarzanie dla potrzeb związanych z działalnością firmy, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.