Wakacyjne i Semestralne lekcje w Szkole Pływania "Pływak" - Indywidualne i Grupowe Zajęcia dla Każdego!

Kursy pod okiem wykwalifikowanych instruktorów Odbywają się na basenie przy ul. Głębokiej (zajęcia indywidualne i grupowe), oraz Aqua Lublin i Roztocze (zajęcia indywidualne)

Szkoła powstała w 2012r. Nasi ludzie posiadają wieloletnie doświadczenie, oraz wiele tytułów, w zakresie instruktarzu pływania nadanych m.in przez Polską Akademię Sportu, Akademię Wychowania Fizycznego i WOPR.

Naszym celem jest skuteczna nauka pływania, oraz doskonalenie czterech podstawowych stylów: Grzbiet, Kraul, Żabka i Delfin.

Oferujemy również Pływanie niemowląt, od 5-go miesiąca do 4-go roku życia. Zajęcia prowadzone przez Instruktorkę Marzenę Maruszak. posiadającą Certyfikat Polskiego Stowarzyszenia Pływania Niemowląt.

Mile widziane osoby pływające, nie pływające, początkujące jak i w zaawansowanym stopniu pływania, dzieci, niemowlęta i osoby dorosłe. Zapraszamy. Zapewniamy miłą i przyjazną atmosferę :)

Galeria

(zapraszamy na video - pod zakładką 'kontakt')

Aktualności


Partnerzy


Instruktorzy

Robert Oleniacz

Dyplomowany instruktor pływania, z certyfikatem Polskiej Akademii Sportu.

Ratownik Wodny Bieszczadzkiego WOPR

Ratownik Medyczny w Wojewódzkim Pogotowiu Ratunkowym

Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Absolwent Medycznego Studium Zawodowego im. prof. Stanisława Liebharta w Lublinie

Absolwent 3 LO w Sanoku, klasa sportowa

Pełna Otwartość na osoby niepełnosprawne oraz w okresie rehabilitacji lub rekonwalescencji

Paweł Pik

Dyplomowany instruktor pływania, z certyfikatem Polskiej Akademii Sportu.

Ratownik Wodny Lubelskiego WOPR

Ratownik / Instruktor - Centrum Sportowo Rekreacyjnego UP

Ratownik / Instruktor - Aqua Lublin

Wielokrotny medalista mistrzostw polski w sportowym ratownictwie wodnym

Wielokrotny finalista i medalista akademickich mistrzostw polski

Absolwent 19 LO w Lublinie

Absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Marcin Bedliński

Dyplomowany instruktor pływania, z certyfikatem Polskiej Akademii Sportu.

Ratownik Wodny Lubelskiego WOPR

Ratownik / Instruktor / Koordynator Centrum Sportowo Rekreacyjnego UP

Ratownik / Instruktor / Aqua Lublin

Finalista Akademickich Mistrzostw Polski

Absolwent 6 LO w Lublinie

Absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego

Łukasz Ozga

Dyplomowany instruktor pływania, z certyfikatem Polskiej Akademii Sportu.

Ratownik Wodny Lubelskiego WOPR

Ratownik / Instruktor Centrum Sportowo Rekreacyjnego UP

Ratownik / Instruktor - Basen Łabędzia

Absolwent 8 LO w Lublinie

Absolwent Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej

Maciej Krawczyński

Dyplomowany instruktor pływania, z certyfikatem Akademii Wychowania Fizycznego

Ratownik Wodny Hrubieszowskiego WOPR

Ratownik / Instruktor - Centrum Sportowo Rekreacyjnego UP

Ratownik / Instruktor na Basenie przy ul. Radości

Absolwent 1 LO w Hrubieszowie

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej

Cennik

20 zł za zajęcia

40 zł / os. | 40 zł / 2 os. | 60 zł / 3 os.

Harmonogram


Terminy uzgadniane są telefonicznie


Kontakt

Robert Oleniacz  

503-799-197
robert.oleniacz@gmail.com
Regon: 061643087
Nr Konta: 32 1020 3150 0000 3902 0098 2843

Regulamin

Aktualizacja 1.12.2016

Regulamin Szkoły Pływania „Pływak”

1. Każdy uczestnik zajęć zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz regulaminu pływalni, na której odbywają się zajęcia.

2. Każdy kursant uczestniczący w zajęciach deklaruje tym samym, iż zapoznał się regulaminem i akceptuje jego warunki.

3. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest wpłata należności wg cennika. Aby wyrazic chęć uczestnictwa w zajęciach grupowych kursant lub rodzic zobowiazany jest wpłacić bezzwrotną kaucję w wysokości 50zł która zostanie odjęta od ceny za całość kursu, w tytule wpisując imię i nazwisko kursanta oraz dzień i godzinę zajęć.

4. O nieobecności na zajęciach należy poinformować instruktora najpóźniej w dniu zajęć, przed rozpoczęciem zajęć.

5. Uczestnicy kursu mają możliwość odrobienia nieobecności na zajęciach, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z instruktorem.

6. Szkoła pływania nie zwraca opłat za kurs. W przypadku rezygnacji, w wyjątkowych sytuacjach, szkoła może zwrócić koszt tylko tych zajęć, na których uczestnik nie był obecny. (np. długotrwała choroba).

7. Instruktor odpowiada za uczestników zajęć tylko w trakcie zajęć. Przed i po zajęciach za nieletnich uczestników odpowiada rodzic lub opiekun.

8. Kursanci mogą odrabiać każde opuszczone zajęcia w wyznaczonym przez instruktora terminie oraz Uczestnicy zajęć mają pierwszeństwo kontynuacji w kolejnym semestrze.

9. Szkoła zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć z przyczyn niezależnych (np. awarii basenu). Odrobienie tych zajęć nastąpi w pierwszym możliwym terminie, o którym uczestnicy zostaną poinformowani przez właściciela szkoły.

10. Każdy uczestnik kursu musi posiadać odpowiedni strój kąpielowy. Okularki nie są obowiązkowe, lecz bardzo się przydają :)

11. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez uczestników zajęć.

12. Kursant zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa na basenie, stosując się do regulaminu pływalni, na której odbywają się zajęcia.

13. Instruktorzy nie odpowiadają za szkody i ewentualne kontuzje wynikające z niedostosowania się do ich poleceń i wskazówek.

14. Uczestnik szkolenia powinien we własnym zakresie skonsultować się z lekarzem i sprawdzić czy nie ma przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach na basenie. Uczestnictwo w zajęciach odbywa się na własną odpowiedzialność, za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponosi prawny opiekun.

15. Dostarczenie danych osobowych uczestnika jest jednoznaczne ze zgodą na ich przetwarzanie jedynie dla potrzeb związanych z działalnością firmy, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.